Afbouwen antidepressiva lukt niet? Meld je hier!
Steun ons
X

Onze missie

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om (uiteindelijk weer) te kunnen participeren in de samenleving.

Wij geloven in:

  • eigen regie waar mogelijk; eigen kracht en kwaliteiten;
  • reguliere, alternatieve én innovatieve behandelmogelijkheden met een persoonlijke benadering;
  • het belang van lotgenotencontact en positieve relaties;

  • een gezonde leefstijl met goeie voeding en zingeving;
  • één centrale plaats voor informatie en het delen van ervaringen;
  • het terugbrengen van de afhankelijkheid van medicatie door betere begeleiding en het bieden van alternatieven.

Beleidsplan 2016-2018 en Kennisagenda

Het bestuur van de vereniging heeft, na raadpleging van de Algemene Ledenvergadering op 16 januari 2016, op 27 januari 2016 het Beleidsplan 2016-2018 vastgesteld. In dit beknopte Beleidsplan 2016 – 2018.def is ook de Kennisagenda opgenomen, evenals informatie over de Lotgenotengroepen.

Landelijk aanspreekpunt

De Depressie Vereniging is het landelijk aanspreekpunt voor het Ministerie van VWS, de academische (kennis)centra gespecialiseerd in depressieonderzoek, zorgverzekeraars, werkgevers en werknemersorganisaties en verwante organisaties.

Lees en deel ervaringen

Persoonlijke verhalen
delen met lotgenoten

Mind Blue

Antidepressiva,
wat vinden anderen?

Mijn Medicijn

GGZ-organisaties:
deel jouw ervaring over hulpverleners

Zorgkaart Nederland
Steun ons
X
© Depressievereniging| Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Site by Site