Depressie Connect: dé digitale community om anoniem ervaringen te delen aanmelden/inloggen
Steun ons
X

     Project Online  Offline  support (MIND) 

     23 december 2020

     In coronatijd zijn diverse herstelcursussen, lotgenotengroepen of andere activiteiten online ontwikkeld omdat fysieke ontmoeting niet meer kon. Om te onderzoeken hoe die in de toekomst kunnen worden voortgezet, de kwaliteit ervan te verbeteren en te bekijken voor wie en wanneer online of juist offline het beste past, neemt de Depressie Vereniging deel aan het pilotproject Online Offline. Doel is om te leren van elkaar. 

     MIND heeft als penvoerder van dit project subsidie gekregen van het Ministerie van VWS. In totaal tien zelfregie- en herstelinitiatieven participeren hierin. Per organisatie is max. € 5.000,- beschikbaar om deelname aan het pilotproject mogelijk te maken. Het pilotproject is in november 2020 van start gegaan en loopt een jaar. Heidi Heuvelman is namens ons de contactpersoon. 

     Lees en deel ervaringen

     Persoonlijke verhalen
     delen met lotgenoten

     Mind Blue

     Antidepressiva,
     wat vinden anderen?

     Mijn Medicijn

     GGZ-organisaties:
     deel jouw ervaring over hulpverleners

     Zorgkaart Nederland
     Steun ons
     X

         © Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital