Depressie Connect: dé digitale community om anoniem ervaringen te delen aanmelden/inloggen
Steun ons
X

     Vacature penningmeester

     22 december 2020

     Ter versterking van het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hieronder kort informatie over de organisatie, onze ambities, de rol, ons aanbod en wat wij zoeken.

     De organisatie

     Depressie heeft een enorme persoonlijke en maatschappelijke impact. Jaarlijks lijden zo’n 700.000 mensen in Nederland aan een depressie. De Depressie Vereniging is dé landelijke patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten, en stelt zich een samenleving ten doel waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

     Sinds de oprichting in 2010 hebben we een belangrijke positie in kunnen nemen; door voorlichting te geven, het ondersteunen van lotgenotencontact (via zo’n 70 supportgroepen, het online platform Depressie Connect en een telefonische hulplijn) en door betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. De Depressie Vereniging is erkend voor het ministerie van VWS en zorgverzekeraars, en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

     De vereniging werkt bijna volledig met vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor de vereniging en bestuursleden hun werk onbezoldigd. Daarnaast hebben we een klein bureau met betaalde krachten (een directeur en 2 medewerkers, in totaal 1,5 fte).

     Onze resultaatgebieden

     1. Patiënten en hun naasten
      • Informatievoorziening
      • Lotgenoten (Lotgenotengroepen, Depressie Connect, Depressielijn)
      • Onderzoek
     1. Publiciteit en Positionering
      • Depressie
      • Depressievereniging
     2. Interne organisatie – opbouw en professionalisering
      • Bestuur
      • Bureau
      • Vrijwilligers
     3. Financieel – verwerven structurele inkomsten
      • Contributie
      • Donateurs
      • Goede doelen
      • Overheid
      • Bedrijfsleven

     Ambities
     Om een nog grotere bijdrage te kunnen leveren ten behoeve van mensen met een depressie en hun naasten wil de Depressie Vereniging groeien. Onze focus ligt daarmee de komende jaren op een drietal onderwerpen;

     1. Het verwerven van hogere, structurele inkomsten;
     2. De verder opbouw en professionalisering van de bureauorganisatie, waaronder de financiële administratie en onze Planning & Control-cyclus;
     3. De doorontwikkeling van de supportgroepen (kwalitatief, kwantitatief, schaalbaarheid).

     Van de penningmeester vragen wij het voortouw te nemen in het optimaliseren van de financiële functie van de vereniging.

     Wat houd het in?
     Gezien de kleine omvang van het bureau hebben de werkzaamheden van onze bestuurders zowel een beleidsmatig als een operationeel karakter. We spreken in dan ook van een ‘werkbestuur’. Het takenpakket van de penningsmeester betreft de volgende onderwerpen.

     Beleidsmatig

     • Opstellen van de concept-begroting (i.s.m de directeur)
     • Bespreekt de kwartaal- en jaarcijfers binnen het bestuur
     • Coördineert de totstandkoming van het jaarverslag (i.s.m. directeur en accountant)
     • Licht het jaarverslag en begroting toe in de Algemene Ledenvergadering
     • Doet voorstellen voor een verbeterde inrichting van de financieel-administratieve processen, de P&C-cyclus en het gebruik van AFAS
     • Denkt mee over alle onderwerpen die op de bestuursagenda staan

     Operationeel

     • Overlegt met enige regelmaat met de directeur over financieel-administratieve aangelegenheden, is vraagbaak en sparringpartner.
     • Monitort de voortgang en steekt zo nu en dan de handen uit de mouwen voor ‘uitzoekklusjes’
     • Werkt actief mee aan ‘verbeterprojectjes’

     Ons aanbod
     Wij bieden een plek aan binnen ons bestuur, waar het mogelijk is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een grote problematiek, zowel op het niveau van individuele mensen die kampen met  depressie als ook op maatschappelijk niveau. Dat geeft veel voldoening.

     De basis is op orde, maar er zijn nog volop verbetermogelijkheden. Daarbij is er veel vrijheid om dingen naar eigen inzicht op te pakken.

     Wij vragen

     • Ruime ervaring in een financiële functie (accounting / controlling / audit)
     • Een pragmatische, resultaatgerichte en hands-on houding
     • Organisatorische en communicatieve handigheid
     • Teamspeler
     • Beschikbaarheid van gemiddeld 4 uur tot 8 uur per maand (waaronder eens per maand een bestuursvergadering van 2 uur)
     • Wezenlijke betrokkenheid met het onderwerp depressie en het onderschrijven van de missie, visie en strategische doelstellingen van de vereniging
     • In staat zijn om mee te denken over een breed scala van onderwerpen die op de bestuursagenda terecht kunnen komen
     • Ervaringsdeskundig met depressie of affiniteit met mensen met depressieve klachten
     • Ervaring met AFAS is een pré

     Reageren
     We zien jouw sollicitatie en motivatie met veel plezier tegemoet via info@depressieverening.nl o.v.v. vacature penningmeester. Heb je nog vragen of wil je je interesse voor de functie alvast kenbaar maar dan kun je contact opnemen met Wouter Dekker (voorzitter), via w.dekker@depressievereniging.nl  of 06 13 11 33 69.

      

     Lees en deel ervaringen

     Persoonlijke verhalen
     delen met lotgenoten

     Mind Blue

     Antidepressiva,
     wat vinden anderen?

     Mijn Medicijn

     GGZ-organisaties:
     deel jouw ervaring over hulpverleners

     Zorgkaart Nederland
     Steun ons
     X

         © Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital